Mesures de contenció al Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Garrotxa ja ha començat a aplicar mesures de contenció per reduir la despesa. D’entrada s’ha reduït la retribució als funcionaris, personal laboral, consellers comarcals i al vicepresident, que és l’únic càrrec amb dedicació exclusiva. Ara es fa un estudi per àrees per determinar on es pot estrènyer encara més el cinturó.

Només amb la reducció de les nòmines el Consell Comarcal de la Garrotxa reduirà uns 26 MIL euros la despesa en aquest sentit. Aquests números surten després de reduir un 5% la retribució als funcionaris i al personal laboral; el 7% al vicepresident, l’únic càrrec electe amb dedicació exclusiva; un 6% al president i un 5% als consellers comarcals.

x