Aprovades les vegueries

El ple del Parlament ha aprovat la nova organització territorial de Catalunya en vegueries. La llei, que s’ha aprovat només amb els vots del tripartit, estableix la creació de les vegueries Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i dels consells de vegueria respectius.

És la primera fase d’aquesta reorganització territorial. Per crear les vegueries projectades que falten -la de les Terres de l’Ebre, la Catalunya Central i la de l’Alt Pirineu i Aran-, abans caldrà que les Corts espanyoles aprovin una llei per modificar els límits de les províncies i una altra per canviar la llei orgànica del règim electoral general. La llei de vegueries és un dels projectes que va tombar el Tribunal Constitucional. La cambra també ha aprovat, en aquest cas per majoria, recuperar l’Àrea Metropolitana de Barcelona.