Oficis amb sortida laboral

Protecció i manteniment d’espais naturals, instal·lacions i eficiència energètica, atenció a les persones, i noves tecnologies i xarxes socials. Són els quatre mòduls que la Generalitat i l’Ajuntament d’Olot oferten aquest any als joves que es volen inserir al món laboral sota el paraigües del nou programa anomenat Noves Cases per a nous Oficis. L’objectiu és formar a nois i noies en professions on encara existeix demanda laboral. Aquest any s’ofereixen 40 places, per contra de les 24 que s’oferien fa dos anys dins de l’antic programa de l’Escola Taller. La crisi econòmica ha afectat de manera especial al sector de la construcció. Oficis com el de paleta o pintor, que es formaven a l’antiga escola Taller d’Olot, ja no tenen cabuda al mercat laboral. Formar-se en aquests camps ha perdut el sentit. És per això que el Servei Ocupacional de Catalunya ha decidit susprendre el programa de l’Escola Taller i refundar el seu servei formatiu amb les anomenades ‘Noves cases per a nous oficis’. A Olot s’oferten 40 places per formar-se en 4 mòduls. Són Protecció i manteniment d’espais naturals, instal·lacions i eficiència energètica, atenció a les persones i noves tecnologies i xarxes socials. Les noves cases dels nous oficis estan adreçades a joves d’entre 16 i 24 anys que es trobin en situació d’atur, estiguin inscrits a l’Oficina de Treball i que preferiblement no hagin finalitzat l’ESO. La durada del curs és de 12 mesos, repartit en un semestre teòric i un altre de pràctic, en què els alumnes tindran un contracte laboral amb una retribució del 75% del salari mínim interprofessional per la feina feta. La data prevista per l’inici del curs és a mitjans del mes d’octubre i el lloc serà el Mas les Mates. El proper dilluns 27 de setembre, a les 4 de la tarda, es realitzarà una sessió informativa adreçada als joves interessats a l’Institut de Promoció de la Ciutat, al carrer Lorenzana número 15 d’Olot. Per realitzar aquesta casa d’oficis, l’IMPC també necessita els docents que impartiran la formació. Es necessita un director per al programa, 4 professors, un mestre de suport per a matèries comunes com català, anglès o matemàtiques. També un administratiu a temps parcial.

Deixa un comentari