Les vaques de La Fageda, les millors d’Espanya

Les vaques lleteres de la cooperativa catalana La Fageda, de Santa Pau, han entrat en el rànquing de les millors explotacions ramaderes del país, segons l’últim número de la revista ‘Frisona Española’. La granja està en la primera posició pel que fa a l’Índex de Mèrit Genètic Total entre les explotacions de més de 200 caps de bestiar a Catalunya, i ha estat la segona del conjunt d’Espanya. L’Índex de Mèrit Genètic Total mesura la qualitat de les vaques seguint paràmetres científics com ara les propietats morfològiques, la bona disposició de les cames i el recompte cel·lular que indica la puresa de la llet. La granja de La Fageda té prop de 500 vaques, una producció diària mitjana de 32 litres i una producció anual de més de dos milions de litres a l’any. Dóna feina a 270 persones, el 60% de les quals tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual o malaltia mental severa.