L’atur ataca als joves de la Garrotxa

En els últims 3 anys el 33% dels joves de la Garrotxa han perdut la feina. L’atur juvenil a la comarca puja a prop de 1.200 persones. A més, els joves de la Garrotxa estudien de mitjana dos anys més del que necessiten per la feina que ocupen. Una situació que el Consell Comarcal explica per la situació econòmica actual però també per la falta d’oferta laboral qualificada al territori. En els últims 3 anys, i segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, s’ha duplicat enl nombre de garrotxins que es troben a l’atur. L’any 2007 hi havia 1515 aturats, mentre que el 2010 ja en són 3466. Durant aquest temps, els joves han estat el col·lectiu més castigat. Un de cada tres nois i noies d’entre 16 i 19 anys ha perdut la feina. L’any 2009 es va tancar amb més de mil 100 veïns de la Garrotxa d’entre 16 i 34 anys a l’atur. Un estudi de l’UGT publicat a finals de 2009 manté que un de cada quatre joves de 16 a 24 anys no treballa ni estudia a Catalunya. D’aquest, un alt percentatge acredita només d’ESO o bé no té cap tipus de formació. Però també hi ha joves amb estudis superiors que, en no trobar ofertes d’acord amb la seva qualificació, decideix no fer res. En els últims anys s’ha detectat un alt percentatge de joves amb estudis superiors que estan sense feina. De mitjana, tarden d’un a dos anys a trobar feina. I altres han optat per acceptar feines amb una qualificació molt per sota del que poden acreditar. És el que es coneix com a sobrequalificació. En el cas de la comarca, segons l’estudi de joves encarregat pel consell comarcal a l’Institut d’Estudis Sociològics de la Garrotxa, l’any 2007, els joves estudien dos anys més del que requereix la feina que ocupen. A la comarca, aquesta situació s’explica per la situació econòmica actual però també per la manca d’oferta laboral qualificada. Segons constata l’estudi de l’Institut d’Estudis Sociològics de la Garrotxa, un 23% dels joves de la comarca tenen estudis universitaris, una dada molt per sobre de la mitjana catalana, que és d’un 15,7%.