Han pagat més del que tocava pel cadastre a Olot

El tribunal econòmic-administratiu de Catalunya ha determinat que el valor cadastral dels aparcaments o magatzems situats en planta baixa o en soterranis han de tenir un valor inferior a l’estipulat per a l’habitatge, concretament, 42 euros per metre quadrat. La resolució ha determinat aquest valor per als aparcaments o magatzems de tres immobles de la ciutat. La federació de veïns diu que continuarà treballant perquè es posi el valor just a d’altres immobles com aquests. Caldrà ara determinar quants immobles a la ciutat compten amb un valor equivocat. La resolució del tribunal econòmic administratiu beneficia a tres immobles d’Olot en zona urbana i suburbana, dos unifamiliars i un plurifamiliar, amb aparcament o magatzem a la seva planta baixa. Per a aquests immobles, segons calcula la federació de veïns, l’Ajuntament haurà de tornar als seus propietaris de 54 euros a cada casa unifamiliar i 552 euros en el cas de la casa plurifamiliar. Això passa després que el tribunal econòmic administratiu hagi determinat que els metres quadrats d’aquests aparcaments i magatzems valen 42 euros, i no un valor entre 400 i 700 euros, com està estipulat per a zones d’habitatge. Així ho va explicar el president de la federació de veïns que van voler-se apropar al casal de veïns del barri de les Fonts.

La Federació vol seguir treballant perquè se segueixi donant el valor adequat als magatzems i aparcaments dels immobles amb les mateixes característiques que els revisats. L’entitat calcula que a la ciutat hi ha 5.800 immobles com aquests. El consistori haurà de retornar els euros que ha recaptat de més durant els últims cinc anys als immobles que hagin estat valorats de forma equivocada.

De moment, l’Ajuntament ja ha acordat demanar als serveis tècnics de la Gerència Territorial del cadastre de Girona que apliqui la resolució del tribunal econòmic-administratiu i apliqui també els criteris de valoració que es desprenen de la sentencia a totes aquelles finques      que compleixin les mateixes condicions. El tribunal, de la seva banda, ha decidit arxivar la reclamació d’errors en la valoració de sòl de solars sense edificar i de les finques infraedificades que també havia presentat la federació de veïns. L’entitat veïnal presentarà ara i dins del temps legal un recurs contenciós-administratiu davant del tribunal superor de justicia perquè aquests valors també siguin revisats.