L’Ajuntament d’Olot aprova els pressupostos amb CiU en contra

Els pressupostos d’Olot per al 2011 han estat aprovats amb els vots en contra de Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya i l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya. De la seva banda, les ordenances fiscals es van aprovar amb el vot en contra de Plataforma, i la modificació de crèdits, amb l’abstenció de CiU i Plataforma. Els números per al 2011 s’han dissenyat preveient una possible abaixada de l’aportació de l’Estat. Finalment, no serà així, però tot i això, s’ha treballat en uns pressupostos de contenció, que utilitzaran els ingressos ordinaris previstos per fer l’estalvi ordinari suficient i poder així finançar part de les inversions previstes. Coneixem els números que ahir va aprovar el ple de l’Ajuntament d’Olot. A l’apartat de les Ordenances fiscals dels pressupostos per al 2011, s’abaixa l’Impost de Béns Immobles, es mantenen el tipus de l’impost d’obres i el de vehicles. A les plusvàlues, s’abaixen els tipus i els percentatges d’increment del valor dels terrenys per tal de compensar l’esgotament de la bonificació. En l’Impost d’Activitats Econòmiques, s’ha hagut d’actualitzar l’IPC. Les subvencions als locals del barri vell es mantenen.

La previsió d’ingressos per al funcionament ordinari és de prop de 25 milions d’euros, 400 mil euros menys que el pressupost inicial del 2010. La disminució respon en gran part a la previsió de tenir menys ingressos de l’impost de construccions. L’aportació neta prevista de l’estat és de 5 milions 800 mil euros, un 23,5% del total dels recursos. Es preveuen també 100 mil euros del contracte de barris per l’acompanyament i dinamització social i econòmica en l’àmbit del Nucli Històric.

Quant a la despesa, es preveu reduir el cost del personal en 600 mil euros. Es redueix la despesa financera en 50 mil euros. L’aplicació de mesures d’estalvi i9 eficiència suposen uns 40 mil euros. Les partides de subministraments i manteniment s’incrementen 130 mil euros. L’Ajuntament estalviarà 300 mil euros en les aportació als organismes autònoms, això és, les seus de les diferents regidories fora de l’edifici de Can Joanetes. El consistori, finalment, haurà d’aportar 200 mil euros per al contracte programa del Pla de Barris, import que, però, serà finançat en un 50% per la Generalitat.

Quant a les inversions, aquestes seran d’un milió i mig d’euros. 600 mil d’aquests euros seran finançats íntegrament amb el superávit de l’any 2009 mitjançant una midificació de crèdit. 30 mil euros es finançaran, de la seva banda, amb l’estalvi de recursos ordinaris. Dels 600 mil euros del Contracte de Barri, 300 mil seran finançats per la Generalitat. Finalment, el condicionament i millora de camins de Batet i el Pla d’asfalts suposen 300 mil euros que seran finançats entre la Generalitat i la Diputació de Girona.

La negociació no aconsegueix que CiU voti a favor

Portaven parlant dels pressupostos des del mes de juliol, però no tots els grups municipals s’han posat d’acord per la seva aprovació ahir al vespre, i han sortir amb el vot en contra del principal partit de l’oposició. Convergència i Unió creu que el govern no ha tingut en compte certes amenaces dels propers anys que poden posar en risc els pressupostos per al proper exercici.

Els comptes per al 2011 s’han aprovat amb els vots del PSC, Alternativa per a la Garrotxa i el PP, l’abstenció d’Esquerra i els vots en contra de CiU i Plataforma per Catalunya.

Les ordenances fiscals s’aprovaven amb el vot en contra de Plataforma per catalunya.

El govern portava també a aprovació una modificació de crèdit per tal que el superàvit aconseguit el 2009, uns 600 mil euros, no es gastés durant el 2010, sinó que es destinés a finançar íntegrament els programes anuals d’inversió en educació, cultura, equipament dels serveis, sostenibilitat i adequació de l’espai públic. Aquest es va aprovar amb l’abstenció de Plataforma per Catalunya i de CiU. El principal grup de l’oposició va veure en aquest punt una operació estranya.