Aquesta propera matinada, canvi d’hora

Aquesta propera matinada els rellotges del país s’hauran d’endarrerir una hora: a les tres de la matinada seran les dues. Tots els països de la Unió Europea, de forma harmonitzada, posaran fi al període de set mesos de l’horari d’estiu per al 2010, que segons les dades de l’Institut Català d’Energia ha suposat un estalvi de 25 milions d’euros per al conjunt de llars catalanes en forma d’un menor consum d’energia, com a resultat de la menor necessitat d’il·luminació artificial. L’estalvi energètic associat al canvi horari es concentra principalment en el sector domèstic, on es produeix gairebé el 90% de l’estalvi generat per la mesura. La il·luminació suposa el 8% del total del consum energètic d’una llar, i el canvi d’hora permet reduir un 10,3% el consum en il·luminació, fet que representa per a cada llar catalana entre 9 i 10 euros l’any. En menor grau, el canvi horari també permet estalviar energia en el sector serveis, comerç i les indústries.

Durant l’horari d’estiu hi ha un major aprofitament de la llum del dia i es redueix la despesa energètica associada a l’ús de llum artificial, ja que hi ha més hores de llum natural. Així, per no desaprofitar les hores de sol del matí i obtenir un estalvi, avancem l’hora. En canvi, mantenir durant l’hivern l’horari d’estiu asseguraria també l’estalvi energètic associat a l’allargament de la llum natural durant les tardes, però això no compensaria el consum addicional resultat d’enllumenar una hora més de foscor al matí. A més, la major part dels ciutadans prefereix que al matí, a les hores quan es desplacen per treballar o estudiar, hi hagi llum natural.