Compromisos educatius pels propers quatre anys

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, i l’alcalde d’Olot, Lluís Sacrest, han signat un conveni un protocol de col·laboració per a la coresponsabilització de les polítiques d’educació a la ciutat. El que això vol dir és que les dues administracions han signat una sèrie de compromisos que s’han d’executar o iniciar en els propers quatre anys. La vigencia és fins el 2014. El protocol signat entre el govern català i el govern local d’Olot en matèria d’educació posa sobre la taula una sèrie de mesures per aplicar o iniciar en els propers quatre anys. Per a això es crearà una mesa de planificació presidida pel director dels serveis territorials d’educació i l’alcalde d’Olot.

El protocol treballarà, per exemple, per planificar les funcions de la zona educativa i l’equilibri en l’escolarització, o per un contracte programa per a les escoles concertades. També s’han posat sobre la taula les actuacions que s’han d’engegar en relació als equipaments escolars. La que està més avançada és l’escola del Morrot. Es treballarà perquè el setembre de l’any vinent estigui acabada. L’Ajuntament demana, a la vegada, que cada curs tingui dos grups i no un. Com està pactat fins ara.

També està prevista l’ampliació de l’IES Montsacopa, l’escola Malagrida, l’escola d’Adults, i una nova ampliació per a l’IES-SEP la Garrotxa, concretament, la que fa referencia a la construcció dels vestidors per a la pràctica de l’esport. També s’insisteix en l’ampliació de l’Escola d’Art.

El protocol també preveu la creació a la ciutat d’un cicle de grau mitjà d’atenció sociosanitària per donar resposta a una de les poblacions més envellides de Catalunya, l’olotina. El nou text també preveu la potenciació de la formació professional a la ciutat a través de la reconversió del centre integral de l’ies sep la garrotxa en l’oficina FP.cat, per integrar l’oferta de formació professional inicial, continuada i ocupacional.

Amb el protocol, l’administració catalana i la local també es comprometen a buscar el concert als cicles formatius d’educació física de l’escola Pia, a l’escola Joan 23 i ampliar l’oferta formativa per a joves no graduats en l’ESO.

x