Les notes de Joan Vila dels seus interns

El passat 20 d’octubre una inspectora del Departament d’Acció Social va fer una inspecció a la residència geriàtrica la Caritat arran de la detenció del zelador, Joan Vila. Segons detalla el diari El Punt, va descobrir diverses anotacions que Vila havia fet en relació amb altres possibles víctimes. “Tranquil dintre de l’estat en què es troba” va escriure Joan Vila el 28-4-2010 a les 6.22 h, en relació amb Josep Curós, el resident del qual ara Vila diu que no recorda del tot si va matar o no, i afegeix que, en cas que l’autòpsia demostri signes de mort violenta, se li haurà d’atribuir a ell. Segons aquest rotatiu, a banda de revisar la llista de difunts a La Caritat i les anotacions sobre les defuncions que es feien, la inspectora també va fer una inspecció del geriàtric i va queixar-se als seus directius per diverses anomalies que va trobar, algunes estructurals i d’altres sobre el funcionament en el control de l’administració de medicaments. En l’acta d’inspecció, ara incorporada al sumari, la inspectora relata que va observar que l’armari dels productes de la neteja de la segona planta no estava tancat amb clau i va informar la coordinadora del centre que era obligat que els productes de neteja estiguessin tancats amb clau. A la primera planta, es va trobar l’armari de la neteja tancat amb clau però amb la clau posada al pany i, per aquest motiu, també va renyar la coordinadora i li va recordar el que imposa el reglament.

Quant al registre d’administració de la mediació, la inspectora fa l’observació que “en realitat és un registre de preparació de la medicació ja que el signen les infermeres, que són qui prepara la mediació, però l’administració la fan els auxiliars”. Vila era auxiliar i, com a tal, doncs, només li corresponia la funció de donar als residents la mediació preparada per infermers, però ell assegura que podia disposar de fàrmacs amb els quals feia barreges per subministrar sobredosis mortals.

Deixa un comentari