Inaugurada la nova avinguda de Bosc de Tosca

Les Preses ha inaugurat l’Avinguda Zona esportiva Bosc de Tosca, la primera de la comarca que utilitza ‘l’easypart’, un suport pels senyals de trànsit que té l’objectiu de reduir costos i facilitar la reparació en cas d’accident. La remodelació ha consistit en pavimentar el quilòmetre que fa l’avinguda, soterrar línies elèctriques i telefòniques i habilitar voreres. També s’ha modificat la xarxa de gas i s’han substituït les canonades de la xarxa d’aigües. Les obres han durat 15 mesos i han costat 1.152.000 euros, finançats en bona mesura pel Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, la Diputació de Girona i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.