Patrimoni ha tombat el projecte d’il·luminació de St. Esteve que plantejava l’ACO

L’Associació de Comerciants d’Olot planejava il·luminar la façana de l’església de Sant Esteve aquests dies dins del projecte d’il·luminació del centre comercial d’Olot durant les dates de Nadal. L’entitat pretenia resseguir la silueta de la façana amb una tira de llums mitjançant unes guies col·locades sobre la pedra. La comissió de patrimoni dels serveis territorials de cultura de la Generalitat, però, ha tombat finalment el projecte. L’església de Sant esteve és un bé cultural d’interès nacional. Qualsevol projecte sobre el monument ha de comptar amb el vist i plau de Patrimoni. El delegat de Cultura a Girona, Miquel Sitjar, ha comunicat a Olot Televisió els motius de la desaprovació del projecte. Segons la comissió, la il·luminació mitjançant guies agredeix i posa en risc la integritat de la façana. A més, Patrimoni considera que la il·luminació de la silueta de l’edifici és una il·luminació parcial que no facilita la contemplació de la totalitat de la façana. Aquest criteri és el que es va seguir l’any passat per desmantellar un projecte del col·legi d’arquitectes de Girona sobre la façana de la seva pròpia seu. La comissió de patrimoni encara no ha notificat de forma oficial la seva desaprovació a l’Associació de Comerciants d’Olot, que continua amb la idea d’il·luminar la façana de Sant Esteve de cara a les dates de Nadal de l’any vinent, si cal, amb una altra metodologia que SÍ compti amb el vist i plau de Patrimoni.