L’espai Lliberada Ferrarons ja està en ple funcionament

L’espai d’emprenedoria Lliberada Ferrarons d’Olot ja es troba en ple funcionament, acollint quatre projectes emprenedors gestionats per un total de 6 persones que ja omplen els despatxos disponibles. Aquest edifici dóna l’oportunitat a les persones que volen crear la seva propia empresa de disposar del seu primer despatx, de forma temporal, fins que en puguin tenir un de propi. Els despatxos de l’edifici d’emprenedoria del carrer Lliberada Ferrarons ja estan ocupats per 4 projectes que han estat seleccionats prèviament segons les bases publicades a tal efecte.

Des de fa uns mesos, aquests emprenedors tenen a la seva disposició les instal·lacions, equipaments i serveis que ofereix aquest equipament, entre els quals es troben despatxos, assessorament, consulta en temes específics, promoció dels seus serveis, cessió d’espais per a presentacions, accés preferent a formació empresarial, participació en intercanvis d’experiències o col·laboració en projectes impulsats per l’Ajuntament.