Els anàlisis forenses no permeten determinar si els ancians de la Caritat van morir emmetzinats

El primer informe toxicològic sobre els nou últims cossos d’ancians de la residència la Caritat no poden ser més desesperançadors. Cap dels estudis forenses aclareixen o demostren les morts criminals que Joan Vila va confessar. Aquest és el resultat de l’informe de l’Institut Nacional de Toxicologia. De moment, només estan demostrades tres de les morts criminals confessades pel zelador, les que corresponen a les últimes víctimes. Els cossos de la majoria de persones mortes anteriorment a aquestes tres ancianes es troben ja molt deteriorats. A falta de rebre l’informe de l’Institut de Medicinal Legal de Catalunya, s’haurà de veure ara si el jutge dóna credibilitat a la confessió de Joan Vila sobre un total d’11 assassinats sense proves evidents dels mateixos. L’informe de l’Institut nacional de Toxicología detalla que cap dels anàlisis forenses dels últims 9 cossos d’ancians residents a la residència la caritat que han estat exhumats no aclareix una mort criminal. La majoria de cossos es troben en un avançat estat de deteriorament i el treball ha estat imposible. En d’altres, pocs, sí s’ha pogut fer un anàlisi pormenioritzat però no s’ha trobat cap indici suficient de criminalitat. Només en dos casos els patòlegs apunten que no es pot excloure del tot la presencia de canvis de necrosi en la mucosa gàstrica, i en un d’ells afegeixen que no es descarta la presencia d’hemorràgia. Els jutjats han de rebre ara un segon informe, efectuat per l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, però, de moment, els únics cossos que demostren la confessió de Joan Vila són els corresponents a les tres últimes víctimes, les primeres que el zelador va confessar haver assassinat.

Deixa un comentari