La pagesia de la Garrotxa defensa els seus drets

Dimecres va començar la campanya electoral que escollirà els representants de la Cambra Agrària. El 20 de febrer se celebraran les eleccions i els tres sindicats que s’hi presenten, Unió de Pagesos; Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l’Associació Agrària de Joves Agricultors coincideixen en un punt: exigir a l’administració que les importacions es regeixin per la mateixa regulació que la producció local. L’elecció del nou Govern de Catalunya i ara, les eleccions a la Cambra Agrària, que se celebren també cada quatre anys, porten un bri d’esperança a un col·lectiu, el de pagesos, a qui costa rentabilitzar el negoci.

Les quatre cambres agràries que hi ha a Catalunya administren els propis recursos i mesuren la representativitat dels sindicats. Així s’atribueix el pes que té cadascun en el moment d’asseure’s a negociar amb les administracions. Un rol que, com a entitat pública, podria ser més determinant en cas que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca els delegués funcions, cosa que no ha fet encara. Sigui com sigui, per alguns, la problemàtica actual del sector primari és global i poc hi poden fer les cambres agràries com a entitat, ja que qui negocia són els sindicats o organitzacions professionals.

A Girona hi ha 4344 pagesos censats i en les darreres eleccions un 62% va votar per Unió de Pagesos, un 30 % els Joves Agricultors i Ramaders i un 5 % l’Associació Agrària de Joves Agricultors.