Els consumidors es queixen més

Durant el 2010 l’Oficina de Consum d’Olot ha rebut més de 2000 visites, el que suposa un increment de més del 30 per cent respecte l’any anterior. La telefonia, fixa i mòbil, és el sector que més desconfiança i irregularitats produeix, seguit del subministrament de llum i gas i el comerç. Per cinquè any consecutiu al sector de la telefonia se li ha de cridar l’atenció. Més del 60 per cent de les reclamacions ateses a l’Oficina de consum de la Garrotxa estan relacionades amb la facturació de telefonia o internet i amb problemes per donar-se d’alta o de baixa d’una companyia. També s’han fet moltes queixes provocades pels SMS premium.

El subministrament de llum i gas ha motivat 65 causes, la majoria derivades de les tècniques abusives i enganyoses d’alguns comercials. Comerç, transport aeri de passatges i els serveis de reparació han causat un total de 120 reclamacions. El sector financer, el que menys reclamacions ha rebut a l’Oficina de Consum de la Garrotxa, ha motivat les més greus, que en molts casos s’estan tramitant encara als jutjats. A més de portar la mediació, assessorar i informar, l’Oficina comarcal també s’ocupa de la prevenció i d’incentivar mecanismes que protegeixin el consumidor.

El 2010 l’oficina ha atès 2049 visites, la majoria per informar-los dels procediments a seguir. Del total de reclamacions ateses, 684, n’ha resolt un 60 per cent; un 23 per cent continua en tràmits i un 17 per cent s’han arxivat per no prosperar la mediació.