Es redueix la recollida selectiva de paper i cartró a causa dels robatoris als contenidors

Durant el 2010 la recollida selectiva del cartró i paper va baixar un 5%. Tot i el que pugui semblar, els ciutadans no han deixat de reciclar, ho fan d’una manera similar a la del 2009. La reducció s’explica perquè algunes persones han començat a robar cartró directament dels contenidors per després vendre’l. Així ho ha detectat el Consorci de medi ambient i salut pública de la garrotxa, el SIGMA. L’ens també ha constatat que la producció de residus a la comarca ha baixat un 3,5%, en bona part a causa de la reducció de residus domèstics. La crisi ha arribat a afectar en gran mesura el consum a les llars garrotxines i això es nota al cubell de les escombraries.

La recollida de cartó i paper a la comarca va baixar un 5% durant el 2010. la causa són els robatoris de cartró que s’han començat a efectuar als contenidors de recollida. La memòria del SIGMA referent al 2010 revela un estadi més profund de la crisi econòmica que ha arribat a afectar les deixalles generades per les famílies. Consumeixen menys productes, acumulen menys escombraries, i això es nota a les estadístiques finals. La producció de residus comarcal ha baixat un 3,5%. Tot i que han continuat en descens els residus comercials i de serveis, són els residus domèstics els que més han descendit. Un ciutadà garrotxí genera ara poc més d’un quilo d’escombraries al dia, i torna als nivells del 2002.

Per la resta, la recollida selectiva de residus ha pujat fins el 26%. Es recicla més, gràcies en part a l’expansió de la recollida de fracció orgànica a cinc pobles més de la comarca a més d’Olot. Amb això, s’ha aconseguit recollir fins al 30% de matèria orgànica que es produeix a la garrotxa. Aquest any es vol seguir ampliant la recollida de residus orgànics posant contenidors a cinc municipis més. També es vol aconseguir una major selecció d’envasos lleugers, posant els seus contenidors a peu de vorera dels ciutadans, com contempla la nova concessió del servei de recollida per Olot. La memòria del SIGMA per al 2010 també destaca l’aprovació del programa del cicle de l’aigua, que preveu més d’un centenar d’accions per millorar l’abastament, el sanejament i les actuacions en matèria de medi ambient a la comarca. El desplegament d’aquestes actuacions, valorades en un 95 milions d’euros, també dependrà de l’evolució de la crisi econòmica.