L’acollida, pilar de les polítiques d’immigració a Olot

El mes de maig de 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, que regula els continguts que han de rebre totes les persones estrangeres nouvingudes en el moment de la seva arribada a Catalunya. Amb aquesta llei el Parlament pretén que totes les persones nouvingudes coneguin millor el nostre país i rebin formació sobre la realitat de Catalunya, les normes bàsiques de convivència social, el coneixement de l’entorn i la llengua catalana. A Olot, l’acollida funciona des de l’any 2006 i és un dels pilars de les polítiques d’integració previstes en el Pla de Ciutadania i Immigració. Coincidint amb el primer any de l’aprovació de la Llei, Olot Televisió ha parlat amb tres testimonis de persones nouvingudes a la ciutat per conèixer com va ser la seva arribada a la ciutat.