Primers passos per la remodelació de la plaça de braus d’Olot

El posicionament municipal i la decisió del Parlament català d’abolir les curses de braus han fet a l’Ajuntament d’Olot decidir remodelar la plaça de braus olotina i convertir-la en un espai polivalent per dedicar-lo a actes de caràcter cultural, lúdic i cívic. El consistori ha rebut ja les conclusions de l’estudi per veure la viabilitat d’aquest futur projecte. L’estudi planteja la remodelació conservant el mur de pedra volcànica per a un espai amb capacitat per entre mil i 3 mil persones. Es planteja també la possibilitat de cobrir la plaça.

L’Ajuntament d’Olot vol fer de la plaça de braus un recinte de màxima polivalència possible. L’estudi encarregat pel consistori planteja la seva transformació en un contenidor amb les mínimes limitacions possibles. El procés de remodelació mantindria el més representatiu de la plaça, el mur de maçoneria de pedra volcànica. El mur i la forma circular de la plaça són dues qüestions a mantenir. La raderia hauria de ser adaptada a a la normativa i a les noves condicions de confort, visibilitat i seguretat. Per això és remodelaria buidant la seva part inferior per donar cabuda a nous espais. Tindria capacitat per entre 900 i mil espectadors utilitzant només les grades i una capacitat de fins a 3 mil espectadors si s’incorpora per a l’espectacle també l’espai de l’arena central. A la darrera part de l’estudi es formula una proposta de la seva possible cobertura per tal que el seu ús pugui ser més continuat i variat i acaba amb una valoració estimativa dels costos que suposaria la remodelació de l’edifici, entorn dels 2 milions 600 mil euros, com de la construcció de la coberta, entorn els 2 milions d’euros. La coberta no podria fer-se directament sobre el mur de pedra i per tant, caldria dotar l’edifici d’una nova base o estructura addicional per al recolzament d’aquest cobriment. La coberta hauria d’adoptar sistemes estructurals i materials, diu per últim l’estudi, que limitin el seu volum i presència per tal que no suposi un impacte visual en aquesta zona de la ciutat.

x