Tallada l’avinguda Sta. Coloma d’Olot per les obres d’una canonada

Avui han començat les obres d’implantació de la nova canonada d’aigua en l’encreuament del carrer Teuleria i l’Avinguda de Santa Coloma d’Olot. Aquestes obres tallaran el trànsit de l’Avinguda Santa Coloma en direcció a la Solfa, des de la Plaça Illa de Pasqua i fins passat l’encreuament del Carrer Teuleria.

L’obra iniciada avui entre l’Avinguda Santa Coloma i el carrer de la teuleria s’emmarca amb l’actuació global d’implantació soterrada de 757 metres lineals de nova canonada de fosa de diàmetre 450mm, que té la funció de conduir l’aigua des de la caseta de bombes d’impulsió dels pous Parc Nou fins el dipòsit dels Desemparats, en substitució de l’actual canonada de diàmetre 350mm que es troba al final de la seva vida útil i que en cas d’avaria deixaria sense servei d’aigua la ciutat.

Amb l’ordenació de trànsit prevista, els vehicles que accedeixin a l’Avinguda Santa Coloma venint del sentit de la Solfa (Les Preses-Pequín-Bonavista-Sant Roc), o també pel carrer Teuleria, podran circular en direcció al Passeig de Barcelona o al carrer Venezuela sense cap variació respecte del recorregut actual.

En canvi els vehicles que accedeixin a l’Avinguda Santa Coloma pel Pont de Ferro, Plaça Illa de Pasqua, carrer Carrilet i carrer Perú, i que es dirigeixin cap a la Solfa (Les Preses-Pequin-Bonavista-Sant Roc), es trobaran amb senyalització d’obres que els desviaran per l’Avinguda Estació, el carrer Tren d’Olot i el carrer Madrid, des d’on podran seguir el seu itinerari normal.

En hora punta, la Guàrdia Urbana se situarà a l’encreuament des carrers Teuleria i Madrid per evitar la congestió i millorar la seguretat viària.

Es recomana que els itineraris de vehicles lleugers entre el barri de Sant Roc i el Centre de la Ciutat es facin pel Pont de Sant Roc i el sector Desemparats, i que tots els viatges de pas i circumval·lació es facin per l’Avinguda Sant Jordi, de cara a allunyar els fluxos de circulació de l’àmbit d’obres.

L’Ajuntament ha demanat comprensió atenent a l’interès general de les obres de millora pel conjunt de la ciutat.

x