L’economia de la Garrotxa denota una lleugera millora, segons la Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç de Girona ha presentat l’informe econòmic referent al primer trimestre del 2011 a la comarca de la Garrotxa. Segons afirmen les conclusions d’aquest informe, l’economia a la comarca continua estancada en els números negatius però amb una lleugera millora. Encara no se’n crea ocupació tot i que el sector serveis i primari ja registren números positius. Les grans esperances són les exportacions en l’àmbit agroalimentari i béns d’equipament i mecànica. Els grans inconvenients, per a la cambra, continuen essent el finançament per a les empreses i la pujada dels impostos per a l’economia. Segons el president de la Cambra, Domènec Espadalé, l’Estat hauria de buscar l’equilibri per contenir el deute sense perjudicar els recursos necessaris per activar l’activitat econòmica.

Segons l’últim informe econòmic de la Cambra de Girona, l’economia a les comarques de Girona i per tant, també a la Garrotxa, continua estancada i amb números negatius que, però, són millors que l’any passat. Aquest 2010, totes les comarques de Girona van moderar la caiguda en l’afiliació a la seguretat social experimentada el 2009. L’Alt i el Baix Empordà i la Garrotxa van ser les comarques amb un pitjor resultat interanual, tot i que el descens a la nostra comarca no arribava al 3%. L’ocupació ha seguit caient però amb tendència a moderar-se. La caiguda és del 2,1%, mentre que el 2009 va ser de gairebé el 6%. Quant a l’afiliació a la Seguretat Social, la taxa de variació interanual en el primer trimestre del 2011 ha caigut un 0,3%, representant una millor evolució que al conjunt de les comarques gironines, on la caiguda ha estat del 2,3%.

L’atur continua reduint-se tot i que molt lentament. L’atur al maig del 2011 respecte del mateix mes un any abans ha caigut gairebé un 4% gràcies a la reducció de l’atur registrat a la indústria i a la construcció, tot i que en aquests sectors no s’ha creat ocupació. Els únics sectors que han tingut una evolució relativament positiva han estat els serveis i l’agricultura. Els punts a favor de l’economia a la Garrotxa són ara per ara, com a la resta de les comarques de girona, el turisme i l’exportació. Els inconvenients continuen essent el finançament a les empreses i els impostos sobre els ciutadans.