Foment adjudica per més de mig milió d’euros les obres d’adequació de l’entorn del pont romànic de Besalú

El Ministeri de Foment ha adjudicat per més de mig milió d’euros les obres d’adequació de l’entorn del pont romànic de Besalú (Garrotxa) a l’empresa Alten Obras i Servicios. En concret, es preveu arranjar un camí que permet passar per sota el pont per anar en direcció al cementiri i l’església de Sant Martí. S’hi duran a terme diverses actuacions, com la neteja i el desbrossament del terreny; el drenatge mitjançant embornals; la construcció de trams d’escales; la dotació d’elements de mobiliari urbà, o s’il·luminarà amb punts de llum, per exemple. També està previst reordenar la zona del davant de l’església, amb una pavimentació de formigó. Segons publicava dissabte passat el Butlletí Oficial de l’Estat, el Foment ha adjudicat les obres per un import de 514.367 euros. Amb aquest pressupost s’han de dur a terme diverses actuacions, que són l’adaptació del terreny en el sector més pròxim al nucli de Besalú per formar un camí nou que travessi la carretera C-66 per sota del pont, desemboqui als voltants del cementiri i connecti amb el camí que envolta l’església de Sant Martí. Es farà la neteja i desbrossament del terreny, la compactació de l’esplanada, el perfilat de talussos, la formació d’una capa de base granular i la posterior pavimentació. També es farà el drenatge del camí per mitjà d’embornals i se’l connectarà amb el clavegueram general.

D’altra banda, està prevista la reordenació de la zona de davant de l’església, amb un paviment de formigó; la configuració de l’espai que connecta amb el carrer Compte Tallaferro, incloent els corresponents murs de contenció de formigó armat, i la construcció dels trams d’escales formades amb esglaons de pedra artificial i amb baranes d’acer.

També s’ha de dotar el camí d’elements de mobiliari urbà, com bancs de fusta que se situaran sota una estructura porticada; així com d’enllumenat, amb punts de llum que es col·locaran al llarg del camí.

x