El nombre de turistes va caure lleugerament a les comarques gironines al juliol tot i l’increment de les pernoctacions

La demarcació gironina va rebre al juliol passat uns 480.000 turistes, el que suposa una baixada del 0,3% respecte el mateix mes del 2010, segons dades de l’Enquesta d’Ocupació Turística de l’Institut d’Estadística espanyol. Tot i la lleugera caiguda de visitants, les pernoctacions han augmentat un 2,2% fins als 5,9 milions. Aquesta dada ha millorat el grau d’ocupació dels establiments turístics, que va arribar al 70,5% al juliol, dos punts i mig més que el mateix període de l’any anterior. Tot i això, les dades demostren que en el que portem d’any les comarques de Girona han registrat lleugers augments tant de turistes com de pernoctacions, que han crescut un 0,5% i un 0,7% respectivament.

La Costa Brava, una vegada més, s’ha situat com una de les zones turístiques de l’estat espanyol amb un major nombre de pernoctacions al mes. En aquest cas se n’han consumit 1,8 milions. El nombre de turistes cap a aquesta zona ha estat de més de 450.000 només durant el mes de juliol i el grau d’ocupació ha estat del 73,2%. L’estada mitja dels turistes és de 4 dies.

Dins de la Costa Brava, Lloret de Mar també destaca com un dels punts turístics que on s’hi ha reservat més places hoteleres. Només durant el mes de juliol s’hi ha realitzat gairebé 940.000 pernoctacions, i uns 162.000 turistes s’hi ha allotjat. Recordem que el nombre d’habitants a finals del 2010 era de gairebé 40.000 persones.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, les comarques de Girona compten amb 779 establiments turístics, que ofereixen un total de 81.055 places. El sector genera pràcticament 10.000 llocs de treball a la regió.

Catalunya registra una ocupació turística de prop del 74% aquest juliol

Un total de 2.122.657 viatgers han arribat a Catalunya durant el mes de juliol, el que significa un 7,9% més que el mateix mes de l’any anterior, segons dades de l’INE. Això ha portat a registrar una ocupació turística del 73,79%, quatre i mig punts percentuals més que el juliol del 2010, quan el grau d’ocupació se situava al 69,3%. Les pernoctacions també han augmentat, concretament un 8,3%, situant-se prop dels 7,3 milions. Pel que fa a les dades acumulades de tot el 2011, el nombre de viatgers és de gairebé 9,5 milions (un 5,7% més que el mateix període del 2010) i les pernoctacions han arribat als 26,8 milions, un 7% més.

L’enquesta de l’INE estima que Catalunya compta amb un total de 2.524 establiments turístics oberts, amb poc més de 300.000 places a ocupar. A més, aquests establiments donen feina a 39.847 persones.

Amb aquestes xifres, Catalunya es converteix en el segon destí espanyol per als viatgers de fora d’Espanya amb un 22,6% del total de visites -només per darrera de les Illes Balears, amb un 38,9&-, i en el tercer destí pel que fa a viatgers de la resta d’Espanya (amb un 13,8% de les visites) seguint Andalusia (23,3%) i la Comunitat Valenciana (15,5%).

Pel que fa els preus dels hotels a Catalunya, aquests s’han incrementat un 2,5% respecte el mateix mes de l’any anterior.