Les festes del Tura han estat més cíviques

La Turinada

La TurinadaLa policia municipal ha presentat les xifres de serveis realitzats i infraccions detectades durant la celebració de les Festes del Tura. Unes xifres positives, segons el cap de la policia olotina Ignasi López, perquè s’ha reduït la conflictivitat. En total, enguany s’han hagut de fer 91 serveis, cinc menys que el 2010 i molt lluny de les 126 que es van realitzar el 2009. Pel que fa a les atencions que ha dut a terme l’Hospital Sant Jaume, s’ha passat d’atendre 507 persones l’any passat a les 433 d’aquest 2011.

Al punt d’assistència de la Creu Roja, a més, s’han reduït a la meitat els excessos d’alcohol, comparat amb l’any passat, i la majoria d’elles es van haver de fer durant la Turinada. Una dada que ha augmentat és la d’orinar a la via pública. Segons la policia, és degut a la pressió que ha exercit la policia en aquest tema. Malgrat això Els olotins que han rebut infracció per orinar al carrer són menors que l’any passat en tant per cent: s’ha passat del 46% al 33%.