L’atur augmenta 3.505 persones el setembre a Girona i es converteix en la demarcació catalana on més creix

atur

AturEls aturats inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Girona el setembre van sumar 54.416 persones, 3.505 persones més, un augment del 6,88%, en relació a l’agost, segons el Ministeri de Treball. Girona es converteix així en la demarcació de Catalunya on més augmenta l’atur el mes de setembre. Respecte l’any passat, l’atur també augmenta i ho fa en 2.225 persones. Els serveis és el sector on més incrementen els aturats, 3.198, com a conseqüència de la fi de la temporada turística d’estiu. Molt lluny se situen la indústria -hi ha 119 persones més a l’atur que provenen d’aquest sector-, 27 persones del sector agrícola s’han quedat sense feina i ha augmentat 49 persones per la construcció.

A més, 112 persones sense cap ocupació anterior també han passat a l’atur.

Amb un increment del 6,88%, Girona és, doncs, la demarcació catalana on més ha crescut l’atur, just per sobre de Lleida -a Lleida d’un mes per l’altre el nombre d’aturats ha augmentat un 6,85%-. A més, Girona se situa amb aquestes xifres en la quarta de tot l’estat, per darrera de Segòvia, Àvila i Osca. 

Les xifres augmenten per segon mes consecutiu a Girona -el juliol hi havia 49.370 persones a l’atur i a l’agost eren 50.911-. I encara que interanualment les dades de Treballen augmenten l’atur de Girona en més de 2.200 persones, des de principis d’any l’atur en aquesta demarcació va a la baixa. De fet, l’atur ha caigut de 57.338 al gener fins a les 54.416 que s’han registrat aquest setembre.

En xifres absolutes, les dades que ha fet públiques el Ministeri de Treballen comptabilitzen que a hores d’ara a Girona, del sector serveis hi ha 31.910 persones a l’atur. El segon sector amb més nombre d’aturats a la demarcació és la construcció, amb 11.125 persones. La segueixen indústria amb 7.133 persones, altres activitats amb 2.998 i agricultura amb 1.250. 

El pitjor setembre a Catalunya des de 2008

A Catalunya, el nombre de persones inscrites a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el setembre va ser de 600.930 persones, cosa que suposa un increment de 16.282 persones en relació amb l’agost, el 2,78% més, segons el Ministeri de Treball. Aquest creixement percentual és el més elevat des del 2008, quan en plena crisi la intensitat de l’augment de l’atur va ser del 3,55%. Aquest és el segon mes consecutiu que l’atur creix. En xifres absolutes, l’augment de 16.282 persones és el més elevat que s’ha registrat des que va començar la sèrie històrica l’any 2000. A l’estat espanyol, l’increment ha estat de 95. 817 persones, un 2,32% més. El nombre d’aturats a l’Estat és de 4.226.744 persones. 
L’increment de l’atur d’aquest mes de setembre ha estat el més intens percentualment des del 2008, en plena crisi econòmica. Aquell setembre, que va viure la fallida de la banca d’inversió nord-americana Lehman Brothers, l’augment de l’atur va ser de 12.133 persones, un 3,55% més que l’agost. 

Els últims deu anys, des del 2001, el setembre ha estat un mes que tradicionalment ha registrat una disminució de l’atur, sempre en relació amb el mes d’agost. Així ha estat en tots els anys menys el 2004, que va tenir un petit repunt de 106 persones, i tots els anys de la crisi; el 2008 (12.133 persones més, el 3,55% més), el 2009 (12.223 persones més, el 2,35% més), i el 2010 (11.374 persones, el 2% més). 

Rècord en xifres absolutes

En xifres absolutes, l’increment aquest setembre ha estat el més elevat mai registrat des que es tenen dades de l’atur registrat que comencen l’any 2000. Tot i això, aquesta comparació en xifres absolutes amb anys anteriors és poc homologable perquè es compara un cens de l’entorn de 200.000 persones en atur amb un cens de l’entorn de 600.000 persones aquests tres últims anys. En xifres de l’EPA, la població ocupada el 2000 era de 2,7 milions i el segon trimestre d’aquest el nombre era de 3,1 milions. 

El nombre d’aturats a Catalunya el setembre en relació amb el mateix més de l’any passat ha crescut en 43.662 persones, un 7,84% més en termes relatius, per sobre de la mitjana registrada a l’estat espanyol on el creixement interanual de l’atur ha estat del 5,2%. 

Contractes

El nombre de contractes subscrits aquest mes de setembre va ser de 202.532, cosa que suposa 50.802 més que l’agost, un 33,48% més, però 7.339 contractes menys que el setembre passat, el 3,5% menys. 

En relació amb la tipologia de contractes, el 88,45% dels contractes subscrits eren de caràcter temporal i la resta, l’11,55%, van ser indefinits. 

Sectors

Per activitat econòmica, el sector més castigat per l’increment de l’atur aquest setembre ha estat els serveis que ha aportat 11.076 persones més a les llistes del SOC. Després del sector serveis, l’agricultura és on la desocupació ha crescut més, amb 1.519 persones, cosa que explicaria el fort increment de l’atur registrat a Lleida, on l’activitat primària té un pes molt rellevant. 

La indústria també ha registrat un important increment de persones desocupades que ha arribat al setembre a 907 persones més. La construcció també ha reduït pes en població ocupada i ha aportat 344 persones a les llistes de l’atur. 

Gènere

En relació amb el gènere, l’atur segueix sent més masculí que femení, cosa que passa des de fa 36 mesos, en concret des del setembre del 2008, quan es va trencar una tendència que s’havia registrat sempre a les llistes de l’atur, on el pes de les dones sempre havia estat superior al dels homes. És una de les característiques d’aquest crisi econòmica i recessió, que ha castigat més a la població masculina que la femenina.

 

Deixa un comentari