ApG lamenta que el govern d’Olot no aposti per les masoveries urbanes

Raül Massanella, d'ApG

Raül Massanella, d'ApGL’equip de govern d e Convergència i Unió a Olot ha decidit suprimir el projecte de masoveries urbanes, que va ser impulsat pel grup municipal d’Alternativa per la Garrotxa des de la regidoria d’Habitatge com a soci del govern anterior, del PSC. Aquest projecte consistia en un contracte de lloguer sense diners, sinó a partir de treballs en l’habitatge. És a dir, el llogater es comprometia a reformar l’habitatge i això li servia al propietari com a compensació per tenir el seu habitatge ocupat. En dos anys de funcionament del projecte a Olot, no s’havia arribat a tancar cap contracte de masoveria urbana. Tot i així, Alternativa per la Garrotxa considera que era una alternativa al lloguer prou interessant i ha rebutjat la decisió de l’actual equip de govern d’Olot.