L’Ajuntament d’Olot regularà l’ús dels locals de les comunitats musulmanes

L’Ajuntament d’Olot regularà l’ús dels dos locals culturals que les comunitats musulmanes tenen a la ciutat i on es porten a terme tasques formatives i socials. La voluntat és la de regular l’aforament dels locals en base al compliment de la llicència ambiental i que les hores que hi passin els menors d’edat s’ajustin més a la seva edat.

L’Ajuntament d’Olot ha ratificat avui a la junta de govern local dos convenir signats amb les dues comunitats musulmanes que existeixen a la ciutat per regular l’ús dels seus respectius locals socials, situats al carrer Sant Bernat i al carrer Madrid del barri de Sant Roc. En aquests dos locals, els membres de les dues comunitats es reuneixen i es formen. Els tècnics municipals havien detectat desajustaments en el compliment de la llicència ambiental, sobretot pel que fa a l’aforament que han de tenir aquests espais. El conveni serveix per garantir la seguretat dels dos locals.

El conveni també serveix per regular el nombre d’hores que hi destinen  en aquests locals els menors d’edat, en respecte al dret del seu repòs. Aquí els nens i nenes reben classes de religió musulmana i cultura àrab. El conveni estipula que els menors han de destinar un màxim de dos dies a la setmana a visitar aquests locals i durant un límit d’hores. Els diumenges es contemplen com a dies festius per als nens i nenes, i per tant, no s’han de donar classes.

Tant l’Ajuntament com els responsables dels dos locals socials entenen el conveni com una declaració de bones intencions i en termes d’acceptació mútua. Els responsables dels locals es comprometen a controlar l’assistència a cadascuna de les activitats, i els tècnics municipals tindran accés a aquests controls quan ho sol·licitin.

x