El preu del dièsel arriba a màxims i per sobre de la gasolina

Els propietaris de vehicles amb combustible dièsel s’hauran adonat que el preu d’aquest carburant està per sobre de la gasolina. Aquesta tendència s’ha notat més durant els últims mesos. Els motius són diversos però el principal és que cada vegada hi ha més vehicles que utilitzen el gasoil.

Si fins ara els conductors pagaven la gasolina més cara que el gasoil, això ha canviat, i a data d’avui, el litre de gasoil costa 30 cèntims més que el de la gasolina de 95 octants. Aquest canvi de tendència es deu bàsicament a dos motius. Duna banda, l’increment de vehicles dièsel ha fet créixer la demanda de gasoil, i això n’ha encarit el preu, ja que a Espanya sen produeix molt poc. I de l’altra, les normatives mediambientals han fet pujar els costos de producció del gasoil.

Tot i que el preu de cost de la gasolina sempre ha estat més barat que el del gasoil, això no s’ha reflectit en el consumidor pels elevats impostos especials amb què es grava la gasolina. Però amb el temps, l’increment del cost de producció del gasoil s’ha anat equiparant amb els impostos de la gasolina, fins que s’ha girat la tendència. Només enguany, el preu de venda del gasoil s’ha incrementat uns 66 cèntims més que el de la gasolina.

Els experts estan convençuts que aquesta tendència continuarà, i que per tant, cada vegada el gasoil serà més car en relació a la gasolina. Això, segons diuen, podria incidir en els hàbits de compra dels cotxes, i fer incrementar el parc automobilístic de vehicles de gasolina.