Olot comença el 2012 amb un nou servei de recollida de deixalles

Aquest 2012 Olot dindrà un nou servei de recollida de deixalles

Aquest 2012 Olot dindrà un nou servei de recollida de deixallesAmb el canvi d’any, a Olot s’iniciarà un nou servei de recollida de deixalles i neteja viària, el que ha estat adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses IGFA-URBASER, que comportarà algunes millores.

El nou servei de recollida de deixalles a Olot presenta a partir d’aquet any un seguit de millores. En el cas de la recollida de deixalles domèstiques, amb la voluntat de millorar la recollida selectiva de residus i d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de la Garrotxa, al llarg de l’any s’implantarà a la ciutat l’anomenada recollida selectiva d’envasos en vorera. Amb aquest nou model s’acostaran els contenidors destinats a la recollida selectiva d’envasos lleugers, de color groc, en tots els punts de recollida de la fracció resta, amb contenidors de color verd, i la matèria orgànica, on hi ha el contenidor de color marró. Amb aquest nou model de gestió de les deixalles es recolliran diàriament dues fraccions, un dia la matèria orgànica i els envasos lleugers i l’endemà la matèria orgànica i la fracció resta. En la major part de la ciutat la recollida es farà amb camions bicompartimentats que recullen dues tipologies de residus alhora, sense barrejar.

L’inici d’aquest nou servei de recollida, previst per mitjans de l’any 2012, requereix ubicar nous contenidors d’envasos lleugers al carrer. Per això és necessari iniciar un període d’adaptació del que s’anomenen les àrees de proximitat de contenidors, els punts on actualment hi ha contenidors de matèria orgànica i de la fracció resta, per tal que hi càpiguen els conteni-dors d’envasos lleugers. A la ciutat d’Olot existeixen unes 570 àrees de proximitat on s’hi ha d’ubicar un contenidor d’envasos lleugers. En 240 àrees no caldrà realitzar-hi cap modificació. Però en 330 punts calen adaptacions per poder-hi col·locar un nou contenidor destinat als envasos lleugers. Aquestes adaptacions impliquen, per exemple, pintar la calçada, moure les lloses de vorada que delimiten l’espai per contenidors o modificar l’encaix en vorera per ubicar-los.

Amb tot, es col·locaran a la ciutat més de 560 contenidors nous per als envasos lleugers i 70 per a la matèria orgànica, i s’eliminaran 130 contenidors de la fracció resta dels llocs on actualment n’hi ha més d’un i no s’omplen. De les àrees de recollida selectiva, on ara hi ha el contenidor blau per al paper i cartró, el verd per al vidre i el groc per als envasos lleugers, aquest últim desapareixerà. Per a més detalls de l’entrada en funcionament del nou servei, poden trucar al consroci SIGMA, al 972 27 48 71.

x