El sector carni de la Garrotxa es mostra contrari a la puja de la taxa d’inspecció veterinària que vol fer la Generalitat

Pere Matabosch és el gerent de l'Escorxador de la Garrotxa

Pere Matabosch és el gerent de l'Escorxador de la GarrotxaLa Generalitat pretén apujar un 150% l’anomenada taxa de sacrifici, això és, la taxa d’inspecció veterinària que s’aplica en escorxadors i sales de desfer. D’aplicar-se aquesta puja, l’escorxador de la Garrotxa passarà de pagar 300 mil euros a l’any a pagar-ne 800 mil. El sector es queixa que aquesta puja no revertirà en una millora del servei i avisa que, si s’acaba aplicant, repercutirà en el preu del producte i pot suposar l’acomiadament d’un miler de treballadors a tot Catalunya. El gerent de l’escorxador garrotxí, Pere Matabosch, considera que només es pot estar d’acord amb l’apujada de la taxa si els beneficis d’aquesta recauen en el servei d’inspecció veterinària.

L’Escorxador de la Garrotxa dóna servei a diverses empreses càrnies que han concentrat el sacrifici dels animals en una sola nau. Sacrifica un milió de caps de bestiar anualment, el que representa el 6% dels sacrificis a tot Catalunya, i té contractats 115 treballadors. Per cada cap de bestiar sacrificat, l’escorxador paga 30 cèntims a través de l’anomenada taxa d’inspecció veterinària. Aquesta taxa serveix per pagar el servei d’inspecció pública. Al llarg de l’any, la taxa d’inspecció o de sacrifici suposa a l’escorxador un total de 300 mil euros a pagar. Amb l’apujada que proposa ara la Generalitat, l’escorxador hauria de pagar 800 mil euros a finals d’any, 500 mil euros més del que ara paga. El gerent de l’escorxador, Pere Matabosch, remarca que tot i la puja de la taxa, el personal d’inspectors serà el mateix. Per aquest motiu, no entén a què respón aquesta l’apujada. El gerent alerta que aquesta puja de la taxa repercutirà en el preu final del producte.

El sector considera, a més, que la nova mesura recaptadora podria restar competititvitat al sector carni català davant d’altres comunitats que ni ingressen ni paguen aquest titpus de taxes, com són l’Aragó o el País Valencià, que podrien veure’s beneficiades per l’encariment dels serveis en els escorxadors catalans. També podria afectar la competitivitat amb altres estats europeus i afectar les exportacions. Les empreses que sacrifiquen a l’Escorxador de la Garotxa exporten el 60% del seu producte.