L’atur augmenta el febrer de 539 persones a Girona i suma 61.170 desocupats

atur

L’atur registrat va augmentar el febrer de 539 persones a la demarcació de Girona, un 0,89%més que el gener, i fixa el nombre de total de desocupats en les 61.170 persones. Girona és la província que registra el menor augment, en nombre absolut i percentatge, d’aturats de Catalunya. En l’últim any, la demarcació ha acumulat 3.267 persones més a l’atur, segons dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Pel que fa a la contractació, Girona registra el nombre més baix de signatures, 10.658, des que el govern va iniciar les sèries històriques el maig del 2005, i un 8,9% menys que els contractes signats el gener.

Fins ara, el mínim estava registrat el febrer del 2009 amb 11.171 contractes. Dels 10.658 contractes signats el mes passat a les comarques gironines, 1.390 van ser de caràcter indefinit, el 13% del total dels contractes. La resta, 9.268 van ser temporals, el 87%.

Per sectors, aquest febrer s’han sumat a les llistes d’atur de les comarques gironines fins a 332 empleats del sector serveis, 17 treballadors de la construcció, 22 de la indústria i 24 procedents de l’agricultura.

Així doncs, en total el sector serveis ja hi ha 37.132 desocupats, 11.648 provenen de la construcció, 7.524 del sector de la indústria i 1.647 aturats del camp de l’Agricultura. Pel que fa al grup d’aturats sense ocupació anterior, s’incrementa amb 144 persones més sumant en total 3.219 desocupats.

8.738 aturats més a Catalunya

El nombre de persones que s’han inscrit aquest febrer a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha augmentat 8.738 persones, cosa que suposa tornar a fixar un nou rècord històric amb 641.948 desocupats. En termes relatius, l’increment de l’atur ha estat de l’1,38% en relació amb el mes anterior. 

Tot i aquest increment intermensual, en termes absoluts l’augment d’aquest febrer és el més baix que s’ha registrat en un mes de febrer des del 2008, primer any de la crisi. Els últims tres anys, coincidint en el cicle de crisi econòmic, els mesos de febrer han acumulat increments per sobre d’aquests 8.738 persones, amb especial incidència negativa el febrer del 2009, en ple impacte de la crisi, on els aturats van créixer de 23.730 desocupats. 

Els 641.948 persones desocupats suposa fixar un nou rècord històric de persones inscrites a les oficines de l’atur. L’últim febrer on l’atur va disminuir va ser el febrer del 2007, quan el nombre de persones van abandonar les llistes de l’atur va ser de 3.765 persones. Des d’aquest febrer del 2007 fins el febrer d’aquest any, Catalunya ha sumat 384.365 persones a les llistes del SOC, el 60% dels aturats que hi ha en aquests moments inscrits. 

Per demarcacions, l’atur a Catalunya puja als quatre territoris. L’increment a Barcelona és de 5.972 persones, a Tarragona de 1.603 persones, a Lleida de 624 persones i per últim a Girona, on puja menys, de 539 persones.

112.269 aturats més al conjunt de l’Estat

Al conjunt de l’estat espanyol l’atur registrat va augmentar el febrer de 112.269 persones respecte el gener, un 2,44%. El nombre total de desocupats se situa ja en els 4.712.098 persones, el que significa que ja hi ha 412.835 aturats més en comparació amb un any enrere, un 9,6% més. L’atur només baixa en dues comunitats autònomes, les Illes Balears (-0,58%) i Extremadura (-0,40). 

Catalunya (1,38%) és la quarta comunitat autònoma on menys puja l’atur, després de Galícia (1,25%), La Rioja (1,26%) i Ceuta (1,36%). Per contra, Andalusia (3,61%) encapçala els majors augments d’aturats aquest febrer, seguida de Melilla (3,59%), Navarra (3,58%) i Castella La Manxa (3,49%). 

Més de 4.600 aturats provenen del sector Serveis 

Malgrat que el nombre de desocupats augmenta en tots els sectors econòmics a Catalunya, és el sector serveis on es registra el major augment d’aturats, 4.652 nous, i manté la tendència a l’alça per segon mes consecutiu. Més de la meitat dels nous aturats registrats aquest febrer provenen d’aquest sector, que en total acumula ja 394.628 aturats, un nivell que no se superava des del 2010. 

La construcció, amb 1.285 nous aturats aquest febrer, se situa per darrera registrant un nou ascens de la desocupació per tercer mes consecutiu. També en aquest cas, amb un total de 97.412 aturats, el sector deixa enrere les dades de recuperació del 2011 per situar-se a nivells d’atur que es registrava l’abril del 2010, en plena recessió econòmica. 

Finalment, la Indústria i l’Agricultura també van registrar el febrer 790 i 686 nous aturats, respectivament, registrant en tots dos casos el tercer mes consecutiu amb un augment del nombre d’aturats. En el primer cas, es recuperen els nivells de l’abril del 2011, amb un total de 97.412 persones que han perdut el seu lloc de treball en la Indústria. Mentre que en Agricultura, el sector torna a superar els 12.000 desocupats de fa tres mesos enrere.

Rècord d’estrangers aturats

L’atur registrat dels estrangers va augmentar el febrer de 1.917 persones, un 1,34% més que el gener, situant el total de desocupats d’aquest col·lectiu en 144.804 persones. La dada suposa un nou rècord en ser la més alta registrada a Catalunya des que el Ministeri va començar a comptabilitzar l’atur registrat el 1997. 

Atur masculí i jove

Per sexes, l’atur masculí augmenta en més de 5.500 homes i el femení en més de 3.200 dones respecte el gener. En total a Catalunya hi ha 336.287 homes aturats i 305.661 dones aturades. 

Pel que fa als menors de 25 anys, Catalunya ha acumulat el febrer 2.161 nous joves en les llistes d’atur, això és un 4% més que el gener. En total ja hi ha 53.835 joves que busquen feina i no en troben. 

Tercer mes des del 2005 amb el registra més baix de contractes

Un dels indicadors que reflexa la confiança empresarial és el nombre de contractes que s’han signat. A més, aquest mes de febrer, el dissabte 11 de febrer el BOE va publicar la nova reforma laboral amb l’objectiu de facilitar les noves contractacions. De moment, el resultat no ha estat l’esperat, al menys si s’observa la sèrie històrica del Ministeri que amb xifres desagregades per Catalunya arriba fins el maig del 2005. 

Aquest mes de febrer s’han signat 144.225 contractes, cosa que suposa el tercer nombre més baix fins ara registrat en qualsevol mes de l’any des del maig de 2005. Fins ara, el rècord a la baixa del nombre de contractes està fixat en l’agost del 2009, quan es van signar 133.358 contractes, i el gener del 2010, amb 142.453.

Per tipologia de contractes, dels 144.225 que es van signar el febrer, 15.663 van ser indefinits, el 10,86%, i la resta, 128.562 ho van ser de caràcter temporal. El febrer de l’any passat, el nombre de contractes indefinits era superior i va arribar fins el 13%, mentre que els temporals van pesar el 87% del total de la contractació.

 

Deixa un comentari