La sequera a les conques dels rius Fluvià i Tordera podria comprometre els recursos hídrics de la zona

ACN.- Les conques del rius Fluvià i Tordera podrien patir una reducció del seu cabal, una modificació dels calendaris agrícoles i la desaparició de determinades espècies forestals de la zona cap al 2030. Aquestes són algunes de les conclusions del projecte ACCUA, realitzat en col·laboració entre el CREAF i l’Obra Social de CatalunyaCaixa, i que ha comptat amb la participació de l’IRTA, l’ETC-LUSI i la UPC (Grup d’Hidrologia Subterrània). Segons els experts, d’aquí a 20 anys el cabal a la capçalera del riu Fluvià podria disminuir un 20% i, la sequera i les altres temperatures, també podrien fer perillar el subministrament d’aigua a la població i als sectors industrials o agrícoles de la conca del Tordera.

El projecte ACCUA ha avaluat durant tres anys les vulnerabilitats del litoral català davant els efectes del canvi ambiental global en la disponibilitat d’aigua. Per arribar a aquestes conclusions ACCUA ha tingut en compte tant les dades climàtiques existents, com els futurs plans de gestió del territori.

En concret, la conca del riu Fluvià -situada entre les comarques de la Garrotxa, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà- podria patir “un 7% menys de precipitacions” a curt termini i un increment de 3,5 ºC. Aquests dos factors farien que la conca d’aquest riu disposés d’un 20% menys d’aigua a la capçalera per mantenir les demandes dels seus boscos, habitants, conreus o altres àrees naturals. 

El cultiu del blat de moro a la conca del riu Fluvià serà el conreu més “perjudicat”

Pel que fa als conreus, ACCUA ha analitzat els impactes d’aquests canvis en tots els cultius de la zona. Segons l’estudi, la sequera i l’augment de les temperatures farien avançar entre una i dues setmanes el cicle biològic del blat de moro, un dels cultius més importants d’aquesta regió. Aquest fet provocaria que els agricultors haguessin de plantar i recollir més aviat el gra. Per altra banda, la reducció d’aigua disponible en el sòl, que oscil·la entre el 12 i el 23 per cent, farien disparar els requeriments de reg del blat de moro, les pomeres i la userda. Els experts pronostiquen que els pagesos que cultivin blat de moro passaran a demandar un 271% més d’aigua a finals del segle XXI respecte les necessitats de reg actuals. 

Al mateix temps, els autors de l’estudi asseguren que s’afebliran les masses forestals de les zones humides de la conca del riu Fluvià on viuen espècies com el faig i el roure. L’estudi alerta que les noves condicions podrien convertir la conca del riu Fluvià en un paisatge “molt més àrid”. No obstant això, l’alzina podria aprofitar la seva capacitat de suportar condicions més seques i càlides i desplaçar-se cap a cotes més altes cercant ambients més òptims. 

Disminuirà un 14% el cabal del riu Tordera

Pel que fa a la conca del riu Tordera al seu pas per la comarca de la Selva, els experts asseguren que es tracta d’una zona que ha duplicat la seva superfície urbanitzada en els darrers deu anys i que, en les últimes tres dècades, ja es constata un increment significatiu de les temperatures. Segons l’estudi, ACCUA preveu una reducció de les aportacions anuals d’aigua dels rius de la zona. Segons les explicacions dels investigadors del CREAF i coordinadors d’ACCUA, Eduard Pla i Diana Pascual, “a mig termini es preveu que les recàrregues subterrànies dels aqüífers disminueixin un 10% i que els cabals superficials minvin un 14%”. A causa d’aquesta disminució generalitzada de l’aigua dels rius, l’estudi preveu que augmentaran el nombre de dies amb cabals per sota del mínim de referència. “Els resultats indiquen que, a finals de segle, a la capçalera del riu Tordera es podrien incrementar en més de 60 dies a l’any el nombre de jornades en què els cabals que baixen pels rius no arriben al mínim ambiental recomanat”, ha assegurat l’investigador Pla. 

A més, l’estudi mostra que disminuiran el nombre d’espècies forestals dels ambients més humits com el castanyer o el faig. Alhora, els boscos d’aquesta conca serien més vulnerables davant del risc creixement d’incendis forestals. Concretament, a la part baixa de la conca del riu es podria duplicar el número de dies amb risc d’incendi extrem en l’horitzó del 2030. Per altra banda, els experts adverteixen que, durant els mesos de menys cabal, podria “perillar” el subministrament d’aigua a la població i als sectors industrials i agrícoles. 

Per això, l’ACCUA proposa diverses mesures de mitigació d’aquests pronòstics a mig i llarg termini per anticipar-se als canvis que això pot suposar en el sector de l’agricultura. L’estudi proposa canviar les varietats agrícoles per altres de més resistents, modificar les dates de plantació i canviar l’orientació i la densitat de les plantacions. De forma paral·lela a les mesures de mitigació, l’ACCUA proposa una sèrie de gestions per assegurar els recursos hídrics de la conca del riu Tordera. 

Els experts proposen crear un pla d’usos del sòl que afavoreixi l’estalvi d’aigua i fomenti la seva reutilització. Al mateix temps, els experts proposen identificar els trams i les comunitats d’éssers vius més vulnerables per desenvolupar plans de conservació a mida. Així mateix recomanen promoure una gestió forestal que asseguri estructures més sanes, resistents al foc i a l’estrès hídric.

Els autors de l’estudi esperen que aquests resultats es tinguin en compte en el desenvolupament del Pla d’Adaptació al canvi climàtic que s’està portant a terme a Catalunya.