L’atur disminueix en 1.807 persones el març a Girona i tanca el primer trimestre amb 59.363 desocupats

ACN.- El nombre d’aturats registrats a les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el març a Girona va sumar 59.363 persones, cosa que suposa una disminució de 1.807 desocupats (-2,95%) en relació amb el febrer, segons xifres del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Girona és de lluny el territori de Catalunya on l’atur cau més tant en termes absoluts com percentuals. En percentatge, Girona és la demarcació espanyola on l’atur va disminuir més el març. En termes interanuals, aquest març Girona ha vist créixer l’atur en 1.326 persones, un 2,28% més que fa un any. Per sectors, l’activitat de serveis és on més ha disminuït l’atur, seguint la tendència registrada en el conjunt de Catalunya.

El nombre de persones que van abandonar l’atur a Girona del sector serveis va sumar 1.464 persones, seguit de la construcció amb -245 persones, la indústria amb -150 persones i l’agricultura on l’atur augmenta de 12 persones. 

Catalunya

El nombre d’aturats registrats a les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el març va sumar 638.247 persones, cosa que suposa una disminució de 3.701 desocupats (-0,58%) en relació amb el febrer, segons xifres del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Per primer cop des del 2007 un mes de març recull una caiguda dels aturats i també per primer cop aquest any el nombre de desocupats registrats disminueix. En el conjunt de l’Estat, l’atur va pujar el març en 38.769 persones per tancar el període amb 4.750.867 desocupats. De fet, Catalunya, conjuntament amb les Illes Balears i Navarra, són les úniques autonomies que registren una caiguda de l’atur aquest mes de març. 

La disminució es registra a totes les demarcacions catalanes amb una especial intensitat a Girona i Tarragona on la reducció intermensual és del 2,95% i de l’1,85% respectivament. A Barcelona l’atur cau un 0,08% i a Lleida un 0,45%. 

Setmana Santa ajuda a baixar l’atur

La disminució de l’atur més important s’ha registrat gràcies a l’aportació que ha fet el sector serveis, amb un comportament actiu a l’hora de contractar per cobrir els llocs de treball que arrossega la Setmana Santa que aquest any es celebra la primer setmana d’abril, cosa que obliga a fer efectives les contractacions dins del mes de març. 

Amb aquests antecedents, el sector serveis ha vist disminuir l’atur en 3.144 persones, seguit del sector de la construcció amb 614 menys a les llistes del SOC i la indústria on l’atur cau a Catalunya en 127 persones. L’agricultura veu incrementar la desocupació en 40 persones. 

La immigració també veu reduir la seva llista de desocupats per primer cop aquest any, mantenint el mateix comportament que les llistes generals del SOC. Així, el març es va tancar amb 142.969 estrangers aturats, 1.835 menys que el febrer, un -1,27% menys en termes percentuals.

Tot i aquesta disminució de l’atur que es registra per primer cop en un mes de març des del 2007, si s’observa el nombre de contractes laborals que s’han signat aquest març, 156.325, la xifra és la més baixa dels últims tres anys en un mes de març. Per trobar un nombre de contractes més baix durant un mes de març cal remuntar-se fins a l’any 2009 quan aquell mes, en plena fase de la crisi econòmica, es van signar 151.727 contractes. 

Catalunya, on l’atur cau més en xifres absolutes a l’Estat

Mentre que l’atur torna a augmentar a l’estat espanyol, aquest març en 38.769 persones més fins sumar un nou rècord històric amb 4.750.867 aturats, Catalunya mostra un comportament menys negatiu i per primer cop aquest any trenca la tendència d’increment de l’atur i presenta el primer mes del 2012 amb una caiguda de la desocupació. 

De fet, les úniques autonomies espanyoles que veuen caure l’atur són Catalunya, que és el territori on baixa més la desocupació en xifres absolutes, seguit de les Illes Balears on l’atur disminueix en 2.230 persones i Navarra, on les persones sense feina es redueixen en 392 persones. En termes percentuals, però, la fotografia canvia i on la desocupació cau més és a les Illes Balears, un -2,27%, Navarra un -0,75% i per últim Catalunya amb un -0,58%.