Més de 500 alumnes de primària de la Garrotxa passen les proves d’avaluació

ESCOLA_LLAR

escola_llarEls alumnes de sisè de primària de les escoles garrotxines van fer, entre ahir i dilluns, els exàmens de la prova d’avaluació, que té com a objectiu analitzar quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar el cicle formatiu, i fer millorar a les escoles en els punts febles que es detectin. Les proves comprenen quatre matèries, català, castellà, anglès i matemàtiques.

Fes clic aquí per veure la notícia a l’OTV a la carta.

Ja fa quatre anys que el Departament d’Ensenyament duu a terme els exàmens d’avaluació, per saber el nivell de coneixements adquirits dels estudiants catalans abans de passar a l’educació secundària. Aquesta prova es fa a sisè de primària, i a la Garrotxa, el total d’estudiants que fan aquest curs ronda els 500 alumnes, que es van haver d’examinar entre dilluns i ahir dimarts. L’avaluació comprèn quatre matèries: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès en el major nombre de casos) i matemàtiques. Pels alumnes, l’examen no ha estat difícil, i creuen que el podran superar bé. De totes maneres, s’havien preparat per mostrar els seus coneixements en aquesta etapa.

Qui coordina aquestes proves a la Garrotxa és el Centre de Recursos Pedagògics. Un total de 25 professors han format la comissió per elaborar els exàmens, dels quals set en seran els correctors. Un cop es sàpiguen els resultats, aquests es comunicaran a l’alumne i a l’escola, per saber en quins àmbits educatius s’està fallant en el final d’aquesta etapa. Més de 70.000 alumnes de tot Catalunya han fet l’examen d’avaluació.

x