L’Ajuntament d’Olot crearà un mapa de barris

Foto: El Punt Avui

Foto: El Punt Avui L’equip de govern d’Olot, de CiU i Rcat, ha dissenyat una estratègia per reforçar les associacions de veïns com a mediadores entre l’Ajuntament i els ciutadans. Segons ha explicat el regidor coordinador dels regidors de barris, Josep Berga, el mapa de barris es dissenyarà passat l’estiu amb l’objectiu d’ajustar millor els projectes i les polítiques socials que es duen a terme a cada zona.

El nou mapa es confeccionarà amb la participació de les 18 associacions de veïns de la ciutat i inclourà informació molt precisa de cada barri, com ara la informació cadastral, els empadronaments, les característiques de la població –procedència, edat, etcètera– i la densitat de població. Tot plegat ajudarà el govern local d’acord amb les associacions de veïns a l’hora de fer polítiques.

Segons ha explicat Berga, el mapa es debatrà i completarà a la xarxa de barris, que reuneix cada dos mesos els representants de cada zona. A més, cada barri té assignat un regidor que està en contacte permanent amb els presidents de les associacions i evita, a la taula de coordinació dels regidors, que es creïn desigualtats en les polítiques municipals que es duen a terme a cada barri.

x