Els API gironins denuncien 50 agències immobiliàries il·legals

api

apiACN.- El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona ha denunciat a la Generalitat l’existència de 50 agències immobiliàries il·legals que treballen en diversos punts de les comarques gironines com ara Roses, l’Escala o Lloret de Mar. La majoria d’aquests negocis són propietat d’estrangers que vénen de França i Rússia, i que no tenen inscrits els negocis al Registre d’Agents Immobiliaris, com marca la llei actual. “Treballar amb aquestes empreses suposa un perill perquè es poden quedar amb els diners d’una transacció i desaparèixer”, explica el president del Col·legi d’API de Girona, Ramon Corominas.

Actualment, qualsevol persona que vulgui crear una agència immobiliària arreu del territori català cal que s’inscrigui obligatòriament dins del Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el primer i únic registre d’aquestes característiques a tot l’estat espanyol. Aquest llistat té com objectiu afavorir la transparència en el sector de l’habitatge i garantir la protecció dels usuaris. 

En concret, perquè una empresa pugui dedicar-se a la gestió immobiliària a qualsevol punt de Catalunya cal que compleixi amb una sèrie de requisits que es desprenen d’aquest registre. En primer lloc, ha de tenir un establiment obert al públic, comptar amb una titulació universitària que acrediti que l’empresari té coneixement en dret immobiliari o hagi fet cursos sobre aquesta matèria en centres de referència, disposar d’una garantia i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil. D’aquesta manera, els ciutadans poden estar segurs que l’agent immobiliari amb el qual treballen està capacitat per donar un servei eficient i té solvència econòmica. 

“Ara ens trobem en que hi ha un intrusisme laboral, hi ha agències que no compleixen en absolut amb aquests requisits”, apunta Corominas. De moment, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona ja ha denunciat 50 agències immobiliàries que treballen il·legalment a les comarques gironines. “Es tracta de persones que venen de França o Rússia i que no tenen coneixement de la llei que hi ha a Catalunya”, assegura el president. Fins ara, els agents han detectat empreses il·legals a Roses, l’Escala o Lloret de Mar, entre d’altres poblacions. 

Des del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona han estat fent una tasca informativa explicant als nous empresaris la llei actual i la necessitat d’inscriure’s al registre. “Tot i el nostre treball hi ha agències, tant d’estrangers com d’empresaris del territori, que fan cas omís i davant d’això hem hagut de denunciar”, ha lamentat Corominas. A més, el president del col·legi alerta que tenen constància que existeixen gairebé un centenar d’agències il·legals arreu del territori gironí. 

“Hem anat informant sobre aquest fet a ajuntaments i consells comarcals perquè no facilitin llicències d’activitat a agències que no compleixen amb la llei i, a més, hem avisat a l’Agència del Consum perquè salvaguardi als interessos dels ciutadans”, ha assenyalat. 

Segons Corominas, la majoria dels negocis no compleixen amb llei perquè no tenen els estudis necessaris o no els interessa pagar una pòlissa de seguretat civil. A més, el fet de treballar amb agències il·legals amaga molts perills. Fins ara, el API gironins ja tenen constància de dos ciutadans que s’han vist afectats en primera persona. “Tenim constància d’una agent immobiliària francesa que es va quedar els diners d’una paga i senyal i després va desaparèixer. També sabem d’un altre agent immobiliari francès que va gestionar malament una compra i venda i va deixar uns gravàmens a la persona compradora que no li pertocaven”, explica el president. Errors i fraus que, si l’agència complís amb la llei i hi hagués una assegurança, el ciutadà no hagués patit les conseqüències. 

D’altra banda, el Col·legi també ha alertat que s’han trobat tres nous casos d’ofertes de pisos falsos gironins a portals web immobiliaris d’àmbit estatal. Ara fa uns mesos, els API gironins ja van avisar que s’havien detectat casos de frau en compres i lloguers de pisos a les comarques gironines. En molts d’aquells casos, s’oferien habitatges a preus molt baixos i es demanava un paga i senyal abans d’enviar les claus o visitar el pis. “El fet d’haver denunciat als mitjans de comunicació aquest frau va permetre que un ciutadà – que estava a punt d’enviar els diners- s’assabentés i no fes l’operació”, ha ressaltat Corominas.