Catalunya és la comunitat autònoma més eficient d’Espanya energèticament

energia

energiaCatalunya ha estat la comunitat de tot Espanya més eficient energèticament al 2012. Així ho constata la vuitena edició de l’Índex d’Eficiència Energètica, que ha presentat aquest matí Gas Natural Fenosa, coincidint amb el Dia de l’Eficiència.

Fes clic aquí per veure la notícia a l’OTV a la carta

Les llars catalanes són les més eficients de tot l’Estat. En els 8 anys que Gas Natural fa que elabora l’índex d’eficiència, Catalunya ha consolidat el seu lideratge i ha millorat la seva eficiència en més d’un 10%. Això suposa que cada any s’estalvien 46 milions d’euros. Tot i això, encara hi ha molt marge de millora. Per exemple, només apagant completament els electrodomèstics, i no deixant-los en stand-by, cada llar podria estalviar, com a mínim, 72 euros l’any. També hi ha força marge de millora en l’ús de la calefacció, amb una bona regulació dels termòstats.