El Consell Comarcal obre una convocatòria extraordinària d’ajuts de menjador i transport escolar

CONSELLERA_COMARCAL_ENSENYAMENT

CONSELLERA_COMARCAL_ENSENYAMENTEl Consell Comarcal ha obert una convocatòria extraordinària d’ajuts de menjador i transport escolar. L’increment de la partida per a menjadors escolars no obligatoris que ha fet la Generalitat, i els canvis en les bases que regulen els ajuts que ha promogut el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, han fet possible el sorgiment d’aquesta nova convocatòria. Les famílies tenen temps fins el 15 de novembre per presentar les sol·licituds.

Fes clic aquí per veure la notícia a l’OTV a la carta

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha formulat una nova proposta de finançament de les ajudes de menjadors escolars, la qual cosa ha reordenat la dotació d’algunes partides i ha incrementat l’ajuda destinada a menjadors escolars no obligatoris. Paral·lelament, el Consordci d’Acció Social de la Garrotxa ha emès un informe on proposa canvis en les bases que regulen la concessió d’ajuts de menjador, per tal pal·liar la pobresa i malnutrició infantil. L’informe ha fet que l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa consideri procedent modificar les bases que regulen els ajuts de menjador escolar a la comarca.

La convocatòria d’ajuts de menjador escolar i desplaçament per al curs 2013-14 ja havia finalitzat, però totes aquestes qüestions, han provocat que el Consell Comarcal obri una convocatòria de sol·licitud extraordinària per a totes aquelles famílies que no havien reunit els requisits mínims a la primera convocatòria. L’interventor del Consell Comarcal ha emès un informe on declara que hi ha disponibilitat pressupostària per fer-ho. El nou termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de novembre.