Última sessió

Tots els programes de ‘Última sessió’ al XIP/TV

 

 

 

 

Davant el procés que viu Catalunya, preguntem als ciutadans de la Garrotxa el model de país que volen. A partir de la pregunta genèrica ‘Quin país volem?’, diverses persones de l’entorn més pròxim aportaran el seu granet de sorra. Les respostes són clares i concises, igual que la mateix pregunta. L’objectiu no és altre que posar de relleu el pensament de les persones en un moment històric pel país.

x