Els signes notarials es tornen art en la nova exposició de l’Arxiu Comarcal

A ‘La firma del notari’ hi trobarem un tipus de cultura que ha quedat ben registrada amb el pas del temps, i que prové d’un col·lectiu que normalment no identifiquem amb l’àmbit cultural. Es tracta dels signes dels notaris, els encarregats de certificar els documents. Ells també ens aporten autèntiques obres d’art cal·ligràfic que podem veure aquests dies a l’Arxiu Comarcal. El MAC Exprés d’aquesta setmana li dedica un reportatge.


Cada símbol representa la firma d’un notari individual, que cada un s’encarregava de crear per tal de diferenciar-se dels demés escrivans. La mostra de l’arxiu arrenca a partir del segle 13, i inicialment el símbol era un mer formalisme, però que va desembocar en tota una forma de creativitat.

L’artística firma del notari es pot observar a l’arxiu a través de set segles. Però arriba un punt que els símbols desapareixen de les actes notarials. El motiu va ser la popularització de la firma, d’influència francesa, que va anar arraconant la tradició històrica del símbol notarial fet a mà, i que permetia guanyar temps als notaris que, amarats del nou liberalisme, veien en les seves petites obres d’art una pèrdua de temps. De totes maneres, es pot dir que els notaris artistes van quedar ben registrats i certificats. Si voleu gaudir d’aquesta exposició, ho podeu fer fins el proper 28 de febrer.