La Wikipedra de l’Observatori del Paisatge agrupa més de 9.000 entrades de cabanyes de pedra seca de Catalunya

L’Observatori del Paisatge, la seu tècnica del qual es troba a Olot, va posar en marxa el 2011 una aplicació web que permet a qualsevol ciutadà introduir fitxes amb noves construccions de pedra seca. Actualment, el web recull dades de 9.202 barraques de pedra seca introduïdes per més de cent col·laboradors, estructurades en fitxes i que es poden cercar per tipus de paisatge.

L’Observatori del Paisatge de Catalunya, ens col·laborador del Departament de Territori i Sostenibilitat, va crear l’any 2011 una aplicació web interactiva que permet als ciutadans introduir informació sobre les barraques o cabanes de pedra existents al territori. La nova eina, batejada com Wikipedra, tenia l’objectiu de facilitar la seva localització i catalogació, així com donar a conèixer els seus valors històrics i simbòlics com a primer pas per intentar millorar-ne la gestió. Cal tenir present que part d’aquest patrimoni es troba en mal estat de conservació. El web parteix d’una idea inicial de la Fundació Catalunya-La Pedrera, desenvolupada per l’Observatori del Paisatge amb la col·laboració de l’associació Drac Verd de Sitges. Actualment, el web recull dades de 9.202 barraques de pedra seca introduïdes per més de cent col·laboradors, estructurades en fitxes i que es poden cercar per tipus de paisatge, per comarca, municipi o codi de la construcció. Cadascuna s’il·lustra amb fotografies, descripció arquitectònica, estat de conservació i localització sobre la base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

x