El ple de l’Ajuntament d’Olot declara la ciutat respectuosa amb l’orientació sexual dels seus habitants

Ahir, el ple de l’Ajuntament d’Olot va ser seguit pel consell rector de la cooperativa d’alumnes Lluís Companys de l’escola Petit Plançó. Els alumnes van prendre nota de com funciona el ple del consistori olotí. Iniciativa per Catalunya els Verds Esquerra Unida i Alternativa, va presentar una moció per declarar Olot ciutat respectuosa amb l’orientació i la identitat sexuals dels seus ciutadans. En la moció s’apuntava que les lesbianes, els gais i els transexuals tendeixen a escapar-se a ciutats grans si no són respectats a les poblacions d’orígen. El punt va ser aprovat per la majoria de grups excepte Plataforma per Catalunya i el PP, que van abstenir-se.

El ple també va aprovar els nous estatuts dels organismes autònoms de l’Ajuntament, com l’institut de promoció, el d’Educació o el de Cultura. La majoria de grups van votar-hi a favor excepte el PSC, que va abstenir-se. Els estatuts s’han canviat sota criteris d’unificació, simplificació i legitimitat democràtica. La decisió última correspondrà a partir d’ara als càrrecs electes, i no als representants de les entitats de cada sector.