Urbanisme canviarà la qualificació de les zones verdes dels Morrals de la Vall de Bianya per fer-hi un parc d’activitat econòmica

Ahir Olot va acollir la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, on es va modificar el Pla d’ordenació urbanística al sector industrial els Morrals II, a la Vall de Bianya. Un cop finalitzi l’enderroc dels pisos del Parc de la Maquinària, els terrenys es destinaran a una zona d’activitat econòmica de 8 mil metres quadrats. Abans però, s’haurà de canviar la qualificació d’algunes zones verdes que hi ha als terrenys.

A la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona es va portar a aprovació el Pla d’ordenació urbanística al sector industrial els Morrals II, a la Vall de Bianya. Un cop finalitzi l’enderroc dels pisos del Parc de la Maquinària, els terrenys es destinaran a una zona d’activitat econòmica de 8 mil metres quadrats. Així ho va preveure l’Ajuntament de la Vall de Bianya, que ja va modificar puntualment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a aquest efecte. La comissió territorial de Girona, però, ha posposat l’aprovació del punt, i és que, abans, s’ha de canviar la qualificació d’algunes zones verdes que hi ha en aquests terrenys.