Argelaguer deixarà de prestar alguns serveis a causa de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local

Dilluns i dimarts vinents el Parlament acollirà les jornades sobre La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local, aprovada el 27 de desembre pel Govern central i que obliga als ajuntaments a abandonar moltes de les seves competències i traspassar-les a un ens sobremunicipal. A la Garrotxa molts municipis ja fan càbales sobre com es veuran afectats. Argelaguer, amb poc més de 400 habitants, n’és un exemple.

Argelaguer afirma que paga a 30 dies als seus proveïdors i que té els comptes sanejats. Per tant, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local no afectarà el petit municipi de la Garrotxa en el sentit que podrà continuar oferint les competències actuals i no deixarà de prestar serveis municipals.

El que sí que afectarà Argelaguer és el fet de disposar d’una població de prop de 400 habitants, ja que es veurà obligat a deixar d’assumir serveis com la recollida de residus, l’abastament d’aigua o la pavimentació dels carrers.

Tot i així, l’alcalde afirma que en un principi el seu municipi no serà dels més afectats de la Garrotxa i que disposen dels números suficients per seguir tirant endavant els projectes d’edificació que tenen previstos des del 2012.