La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local no afectarà a l’Ajuntament d’Olot

El Parlament de Catalunya acull les jornades sobre La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local, aprovada el 27 de desembre pel Govern central i que obliga als ajuntaments a abandonar moltes de les seves competències i traspassar-les a un ens sobremunicipal. L’Ajuntament d’Olot no serà un dels afectats, o li afectarà molt poc, ja que com assegura el seu alcalde, Josep Maria Corominas, tenen els comptes sanejats i paguen a 30 dies.

x