Olot celebrarà a l’abril una segona edició del Fòrum d’Oportunitats Empresarials

Olot tornarà a celebrar, el proper 24 d’abril, el Fòrum d’Oportunitats Empresarial després de l’èxit de l’any passat. L’objectiu de la trobada és posar en contacte persones que ‘tenen’ empreses i persones que ‘necessiten’ alguna cosa per poder dur a terme projectes i idees. Durant la trobada, es faran un seguit de conferències per a presentar les oportunitats que s’ofereixen i les que es demanen, per tal que els interessats puguin trobar-se els uns als altres i puguin arribar a un acord per plantejar-se la possibilitat d’iniciar un projecte empresarial junts.

Disposar d’un espai per a dur a terme una activitat, exposar els teus productes, explicar una idea de negoci perquè necessites col·laboradors per posar-lo en marxa, compartir despeses d’un despatx o d’una màquina que no s’utilitza al 100 per cent. Es tracta de crear un entorn d’intercanvi i d’oportunitat de negoci. Això és el que persegueix  el Fòrum d’Oportunitats Empresarials. Un Fòrum que es durà a terme a Olot el proper 24 d’abril, organitzat per l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament d’Olot.

Es tracta d’una iniciativa pensada per fer front a la crisi i a la falta de finançament. L’objectiu de la trobada és posar en contacte persones que ‘tenen’ empreses i persones que ‘necessiten’ alguna cosa per poder dur a terme projectes i idees. Queden excloses de la trobada, tots aquells projectes que únicament necessitin capital inversor. La primera edició, que es va celebrar l’any passat ja va tenir molt d’èxit, per això aquest any es repetirà la iniciativa.

Durant la trobada, es faran un seguit de conferències per a presentar les oportunitats que s’ofereixen, i les que es demanen, per tal que els interessats puguin trobar-se els uns als altres i puguin arribar a un acord per plantejar-se la possibilitat d’iniciar un projecte empresarial junts. Aquesta iniciativa demana d’una gran difusió, ja que quanta més gent ho sàpiga més oportunitats es poden crear. És per això, que el Fòrum compta amb la col·laboració de l’Associació de Joves Empresaris de Girona i del Fòrum Imagina.

Tothom que hi estigui interessant, pot enviar la seva informació i la seva proposta a:  forumoportunitats@olot.cat Per a més informació, consulteu el web