L’Ajuntament d’Olot aprova el protocol per sancionar amb feines a la comunitat els menors d’edat que infringeixin l’ordenança de convivència

L’equip de Govern d’Olot ha aprovat el protocol per sancionar els joves que infringeixin les normes de convivència de la ciutat. Els menors d’edat no seran sancionats econòmicament, i a canvi, hauran de realitzar feines per a la comunitat. El protocol estableix les feines i les hores depenent de la gravetat de la infracció. Per aplicar la sanció, serà indispensable comptar amb la conformitat del jove i dels seus pares.

Fins la data ja hi ha hagut dos casos de menors d’edat que han acceptat fer feines per a la comunitat com a pagament per a les seves infraccions, fent tasques de manteniment als vestidors de l’estadi municipal d’atletisme d’Olot. L’Ajuntament començarà sancionant amb feines senzilles i relacionades amb el manteniment dels equipaments i espais públics de la ciutat. La intenció és ampliar les feines i, amb el temps, imposar treballs de caràcter social. El protocol pretén que les tasques imposades als joves siguin beneficioses per al seu aprenentatge personal. Els representants de tots els grups al consistori han donat suport a aquest protocol.

L’ordenança de convivència i via pública d’Olot prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública, el nudisme, la pràctica d’actituds obscenes, l’oferta de serveis sexuals o el manteniment de relacions sexuals a la via pública. També preveu la limitació de l’horari de venda d’alcohol i dóna la responsabilitat als propietaris de bars amb terrasses en el control del consum d’alcohol a la via pública. Es persegueixen especialment les conductes que atempten contra la dignitat o discriminen les persones. També se sancionem aquells que pintin els grafits a la via pública, regula la publicitat a través de cartells i estableix normes d’estètica als balcons, entre d’altres exemples.