El sistema de depuradores del riu Fluvià garanteix el sanejament de les aigües residuals per al 94% de la població

Les depuradores instal·lades al llarg del riu Fluvià garanteixen el sanejament del 94% de la població de la seva conca. L’Agència Catalana de l’Aigua assegura que les tasques de sanejament empreses durant els últims 35 anys han contribuït a la recuperació d’algunes comunitats biològiques i la reducció del nitrogen i el fòsfor a les aigües del riu.

La conca del Fluvià disposa actualment de 24 depuradores, situades a les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l’Estany. Tracten un cabal d’aigües residuals de 20.500 m3/dia. Això garanteix el sanejament de 100.000 habitants, el que significa el 94% de la població de la conca. La primera estació depuradora d’aigües residuals va ser la de Castellfollit de la Roca, que es va posar en marxa al 1994. La instal·lació de depuradores va acabar el 2010 amb la posada en marxa de la planta de Beuda. El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes inclou les actuacions necessàries per garantir el manteniment o la millora de l’estat ecològic de les aigües superficials, subterrànies i marines.

Les actuacions desenvolupades en els darrers 35 anys en matèria de sanejament, han comportat la millora qualitativa de la conca del riu Fluvià i la recuperació d’algunes comunitats biològiques, bàsicament macroinvertebrats i diatomees. Així mateix, s’ha contribuït a la reducció del nitrogen i del fòsfor arran de l’activitat de les depuradores.