L’Escola Llar s’especialitzarà en coneixements tecnològics i de plurilingüisme i l’escola Malagrida opta per la música

L’Escola Llar i l’escola Malagrida d’Olot afronten el proper curs amb especialitzacions en la seva formació. Els centres es preparen per oferir als seus alumnes un aprenentatge transversal i específic que els acompanyi durant tot el seu currículum. Amb aquesta especialització, les escoles busquen evitar quedar-se a reraguarda de les matriculacions a la ciutat. L’escola Malagrida ha escollit especialitzar-se en coneixements de música. L’Escola Llar, de la seva banda, ha optat per les noves tecnologies i el plurilingüisme.

L’última assemblea del Consell escolar d’Olot ha començat amb una notícia rellevant pel que fa al nou curs. El director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, Albert Bayot, arribava acompanyat dels directors de l’Escola Llar i l’escola Malagrida per anunciar que els dos centres oferiran una formació singular a partir del curs vinent. A banda de les assignatures comunes, les dues escoles ensenyaran coneixements específics i transversals al llarg de tots els cursos. L’Escola Llar ha decidit aprofundir en el camp del plurilingüisme, i espera que, a l’acabar l’estada al centre, els seus alumnes tinguin un notable domini del català, el castellà i l’anglès. Alhora, també s’especialitzarà en coneixements de noves tecnologies.

L’escola Malagrida, de la seva banda, s’especialitzarà en coneixements de música a partir del curs vinent. La proximitat en què es troba de l’Escola Municipal de Música ha ajudat a l’equip directiu a prendre aquesta decisió. L’escola comptarà amb l’assessorament de l’Escola de Música per oferir aquesta formació específica.

El Departament d’Ensenyament ajudarà les dues escoles assessorant-los i aportant-los el material necessari per emprendre la formació especialitzada. El Departament, però, no fomentarà l’entrada de nou professorat. Parla, en canvi, de distribuir la plantilla de docents segons especificitats professionals. El que sí que necessitaran els professors dels dos centres és formació específica per transmetre els nous coneixements als seus alumnes.

Tant l’escola Malagrida com l’Escola Llar han apostat per l’especialització per millorar les xifres de preinscripcions. Els equips directius dels dos centres afronten aquesta nova etapa amb il·lusió.

Des del Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament es recorda que l’oferta que fan les dues escoles és per a tota la ciutat, independentment del barri on visquin les famílies interessades.

El període de preinscripció per al proper curs tindrà inici el proper 11 de març.