Les empreses de la Garrotxa demanen un 21% més de certificats per exportar que l’any passat

La Cambra de Girona ha incrementat les certificacions d’exportacions des la Garrotxa un 21% durant aquests dos primers mesos del 2014, en comparació amb el mateix període l’any passat. Aquestes dades, segons la Cambra de Comerç de Girona, demostren que s’estan buscant nous mercats emergents per als productes garrotxins.

Les xifres segueixen la tendència que la Cambra ja va apuntar durant el balanç del 2012. Aquell any, les exportacions de les empreses gironines a tercers països com els Estats Units, Mèxic o la Xina van augmentar un 65%. La Cambra de Comerç assegura que ja no hi ha marge perquè les vendes exteriors creixin a Europa, i que cal girar els ulls cap als nous mercats emergents fora del continent. Només durant el 2012, la Cambra va emetre més de 8.000 certificats d’origen perquè les empreses de les comarques de Girona venguessin el seu producte a l’exterior. La Cambra de Comerç de Girona segueix apostant pel suport al sector empresarial de la Garrotxa. Aquesta implicació es demostra amb el manteniment de l’Antena de la Cambra a Olot. La delegació de l’ens a la capital de la comarca es manté tot i els fons europeus estan deixant de donar-hi suoport. Un altre exemple del suport a la Garrotxa és la consolidació dels alumnes que fan pràctiques de Formació Professional a les empreses de la comarca mitjançant el programa de la Cambra de Comerç.

L’ens segueix donant recolzament també a la Llotja agropecuària setmanal, al clúster porcí Innovac i a plans de dinamització comercial, com ara la campanya de promoció Fes la Bossa, amb ajuntaments i associacions de comerciants, entre d’altres.

x